ESTADÍSTIQUES 2014

QUANTITAT DE CORREDORS PER ANY DE NAIXEMENT – 2014

edats 2014 b

CORREDORS PER POBLACIÓ DE RESIDENCIA – 2014

poblacions 2014 b

NOMBRE DE CORREDORS PER EDATS I EDICIONS – 2013 i 2014

2013 i 2014 evolució b

CORREDORS PER SEXE I GRUPS D’EDATS – 2013 i 2014

sexe i edats 2013 i 2014 b