REGLAMENT

5a MILLA CATALANA DE VILANOVA I LA GELTRÚ

 1. El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Club Esportiu Fons Vilanova, organitza el 10 de Setembre de 2017 la 5a MILLA CATALANA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, cursa oberta a tothom que accepti i respecti tant la distància com el present reglament
 2. La distància és de 1.714 metres  homologats
 3. L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat i/o dades de l’atleta
 4. Avituallament a l’arribada
 5. La cursa estarà degudament senyalitzada i autoritzada.
 6. Els organitzadors de la cursa, els serveis mèdics de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per retirar i/o desqualificar abans, durant i al llarg de  la prova els atletes que manifestin un mal estat físic, que no facin el recorregut complet, que no portin dorsal o no el portin en el lloc designat per l’organització, els que dobleguin o manipulin la publicitat del dorsal  i  els que manifestin un comportament incorrecte i/o no esportiu, abans, durant  i després de la cursa
 7. Sortida i arribada a la Rambla de la Pau, a l’alçada del carrer Conxita Soler
 8. Premis o trofeus als 3 primers masculins i 3 primeres femenines de la categoria COMPETICIÓ – DESPERTAFERRO. Tots els participants que finalitzin la Milla Catalana tindran un record
 9. INSCRIPCIONS Les inscripcions es tancaran quan s’arribi a 500 inscrits
 • El preu de les inscripcions serà de 4 euros; la categoria dels petits-cadells, fins a 10 anys, serà gratuïta
 • Per INTERNET a: millacatalanavng.cat es faran efectives a la mateixa web mitjançant  targeta bancària o PayPal
 • Presencialment, a les botigues de Vilanova i la Geltrú:
  • COTA-ZERO– Rambla Samà, 21
  • EVASIONRUNNING – c / Tetuan, 4
  • INTERSPORT OLARIA – Plaça Soler i Gustems, 5

 Notes per les inscripcions fetes per internet

 • Cap inscripció no serà vàlida sense el resguard emès per l’organització (internet).
 • Els dorsals es recolliran divendres 8 i dissabte 9 a la carpa situada a la Plaça de la Vila; horari de 11 a 13h i de 18 a 20h
 • Per retirar el dorsal és imprescindible portar el resguard i el DNI
 1. El sol fet d’inscriure’s a la 5a MILLA CATALANA DE VILANOVA I LA GELTRÚ autoritza expressament l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de totes les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suports gràfics coneguts o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitaris produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst
 2. Les curses es podran suspendre en cas d’inclemències meteorològiques i si així ho determina l’organització. El seu veredicte serà inapel·lable
 3. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit a l’organització, previ pagament de 30 euros, que es retornaran sempre que es resolgui favorablement
 4. Els participants estaran coberts per una assegurança d’accidents
 5. Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se als participants i espectadors abans, durant o després d’aquesta competició
 6. Els participants autoritzen els organitzadors a la cessió de les seves dades a tercers.
 7.         HORARIS DE SORTIDES i CATEGORIES

A les 10 hores  CADELLS-PETITS nascuts a l’any  2007 i posteriors (fins a 10 anys)

A les 10:30 hores  NYERROS-MITJANS nascuts de l’any 2001 a l’any 2006 (de 11 a 16 anys)

A les 10:45 hores  ALMOGÀVERS-GRANS nascuts a l’any 2000 i anteriors (més de 17 anys)

A les 11:15 hores DESPERTAFERRO-COMPETICIÓ (marca mínima i places molt limitades) marques: dones per sota de 22 minuts en 5 km o 47 minuts en 10 km i homes per sota de 19 minuts en 5 km o 39 minuts en 10 km

 1. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest Reglament. Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les normes de la IAAF i la Normativa de Competicions de la FCA  o sota la decisió de l’organització, que serà inapel·lable