Normativa i reglament de la Milla

 1. El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Club Esportiu Deporunners, organitzen el proper 18 de Setembre de 2022, la 7a MILLA CATALANA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, cursa oberta a tothom que accepti i respecti tant la distància com el present reglament.
 2. La distància és de 1.714 metres homologats.
 3. L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat i/o dades de l’atleta.
 4. Hi haurà un avituallament a l’arribada
 5. La cursa estarà degudament senyalitzada i autoritzada.
 6. Sortida i arribada a la plaça de l’1 d’octubre- carrer de l’Any dels Negats.
 7. Tots els participants que finalitzin la Milla Catalana tindran un record.
 8. Les inscripcions es tancaran quan s’arribi a 300 inscripcions.
 9. El preu de les inscripcions serà de 3 euros; per a tots els i les participants.
 10. Les inscripcions es poden formalitzar a través del Web a partir del 15 d'agost del 2022, o presencialment a la parada de la Rambla Principal el dijous 15 de setembre de 18h a 20h, divendres 16 de setembre de 18h a 20h i dissabte 17 de 10:30h a 13h.
 11. La recollida de dorsals seran a la parada de la Rambla Principal 84: Dijous 15 de setembre de 18 a 20h, divendres 16 de setembre de 18 a 20h i dissabte17 de setembre de 10.30 a 13h. El mateix dia de la cursa fins les 9:30 hores al propi recinte de la cursa.
 12. En el moment en que s’arribin a les 300 inscripcions, ja no se’n faran més.
 13. El dia de la cursa es faran inscripcions, si en queden, fins les 10 del matí.
 14. Les inscripcions online es tancaran el divendres 16 de setembre a les 23.59h, a partir d’aquest moment ja només se’n faran de presencials.
 15. 15. El sol fet d’inscriure’s a la 7a MILLA CATALANA DE VILANOVA I LA GELTRÚ autoritza expressament l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de totes les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suports gràfics coneguts o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitaris produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert.
 16. Les curses es podran suspendre en cas d’inclemències meteorològiques i si així ho determina l’organització. El seu veredicte serà inapel·lable.
 17. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit a l’organització, previ pagament de 30 euros, que es retornaran sempre que es resolgui favorablement.
 18. Tots els participants estaran coberts per una assegurança d’accidents.
 19. L’organització no es fa responsable dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se als participants i espectadors abans, durant o després d’aquesta competició.
 20. Els i les participants autoritzen a l’organització la cessió de les seves dades a tercers.
 21. HORARIS DE SORTIDES i CATEGORIES
  • A les 10h: DESPERTAFERROS: Competició (cal acreditar un ritme de 4 minuts el km).
  • A les 10.15h: ALMOGÀVERS: Majors de 16 anys.
  • A les 10.30h: NYERROS: d’11 a 15 anys (si poden participar).
  • A les 10.45h: CADELLS: Menors de 10 anys (si poden participar)
  • A les 11h: SEGADORS: Caminants
 22. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest Reglament. Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les normes de la IAAF i la Normativa de Competicions de la FCA o sota la decisió de l’organització, que serà inapel·lable.